Loading...

驗證大賞結果

大賞產生結果

大賞數字是從第一位開始給予,直到大賞數量給完為止

大賞產生程式碼(可自行試算結果)

        
          var hash = $('#hash').val();
          var n = parseInt($('#prize_count').val());
          var m = parseInt($('#grand_prize_count').val());
    
          // 16 進位轉 10 進位
          var big_dec = BigInt('0x' + hash);
    
          // 除數位數
          var div_number = 100;
    
          var exist_number = [];
          var i = 1;
          var try_max = 100;
    
          while(i <= try_max) {
    
            // 次方 + 1
            var pow = BigInt(Math.pow(div_number, i));
    
            // 取得除數
            var div = BigInt(big_dec / pow);
    
            // 取得餘數
            var mod = div % BigInt(n);
    
            var number = mod + BigInt(1);
    
            // 判斷是否重複
            if(exist_number.indexOf(number) == -1) {
              exist_number.push(number);
            }
    
            if (exist_number.length == m) {
              break;
            }
    
            i++;
          }
          
          console.log(exist_number.join(', '));